Chcesz konkretnego obrazu? Zadzwoń: 536 222 711

Zamknij

Informacje o odstąpieniu od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub znana Ci osoba trzecia, niebędąca spedytorem, weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (FOTOGRAF BYDGOSKI pod adresem ul. Kościuszki 27 As/A2; 85-079 Bydgoszcz) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz napisać na email: [ sklep-(@)-unikalneobrazy.pl ]. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszelkich płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z tym, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wiadomości o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W żadnym wypadku nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy zwróconych towarów lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś nam towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał pokryć natychmiastowe koszty odesłania towaru. Koszty zależą od wybranej firmy transportowej i rodzaju dostawy. Ewentualną utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy utratę wartości można przypisać obchodzeniu się z towarem, które nie było konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonalności towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów

Umowy o dostarczanie towarów, które nie są prefabrykowane i które wymagają indywidualnego wyboru lub ustalenia przez Konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – pobierz