Horace Vernet
Francuski malarz i grafik.

Przeciwstawił klasycyzmowi Davida swój naturalizm. Malował wielkie bitwy napoleońskie, liczne obrazy historyczne, sceny wojskowe, batalistyczne, myśliwskie i portrety. Był dyrektorem Akademii Francuskiej w Rzymie. Wykonał też liczne litografie i drzeworyty, ilustrujące książkę L. de l'Ardèche'a Historia Napoleona (1839).

W swej szkole w Rzymie wykształcił wielu polskich artystów, w tym Januarego Suchodolskiego i Józefa Brodowskiego. Był ojcem chrzestnym Wojciecha Horacego Kossaka.