Giorgione
Jednym z najbardziej zagadkowych malarzy czasów nowożytnych jest Giorgione a właściwie Giorgio Barbarelli da Castelfranco lub Zorzi di Castelfranco.
Wiadomo, że urodził się w Castelfranco Veneto i był uczniem Giovanni Belliniego. Miał wpływ na innych malarzy, z którymi się zetknął, m.in. Tycjana i Sebastiana del Piombo. Zmarł przedwcześnie w okresie zarazy. Był jednym z głównych przedstawicieli i twórców dojrzałego renesansowego malarstwa weneckiego, realizującym po mistrzowsku jego założenia kolorystyczne. Wspaniały mistrz koloru i światła. Autorstwo wielu dzieł Giorgionego jest sporne, przyjmuje się pogląd o istnieniu kręgu Giorgiona (tzw. giorgioneschi) złożonego z wielbicieli i naśladowców artysty..
Giorgione, jeden z bardziej tajemniczych malarzy w historii sztuki, zachował świeckość nawet w dziełach religijnych. Przyrodę przedstawiał z jej własnym pozytywnym porządkiem wewnętrznym i zaludniał postaciami pełnymi ziemskich uczuć. Zarzucono kiedyś malarzowi, że w szatach jego madonn są tylko kobiety, a w strojach jego świętych- jedynie ludzie.