Adolphe Monticelli
Przy wspominaniu impresjonizmu często pomija się malarza, którego twórczość uważa się za zapowiedź tego kierunku. Mowa o Adolphie Monticellim. Jego nowatorski styl dał pewne podwaliny również ekspresjonizmowi. Poza pejzażami, portretami, czy martwą naturą malował wiele scen przedstawiających zabawy dworskie. Przedstawiał często artystów cyrkowych, sceny teatralne i maskarady. Posługiwał się nowatorską techniką kładzenia farby, stosował grube impasty i śmiałe świetliste kolory. Źródłami, z których czerpał była zarówno twórczość artystów rokokowych, jak i romantyków. Jego styl wywarł dość spory wpływ między innymi na van Gogha. Malował portrety, pejzaże i martwe natury, a przede wszystkim fête galante – sceny wytwornych zabaw dworskich i koncertów. Przedstawiał często artystów cyrkowych, sceny teatralne i maskarady. Posługiwał się nowatorską techniką kładzenia farby, stosował grube impasty i śmiałe świetliste kolory. Jego prace nawiązują zarówno do twórczości artystów rokokowych, jak i romantyków.