Edouard Manet
Obrazy Edouarda Manet są dość znane, jednak na uwagę zasługuje też jego życiorys. Malarz miał bardzo dobre pochodzenie, jego ojciec był wysokim urzędnikiem, a matka chrześniaczką samego króla Szwecji. Jako dziecko źle się uczył, dość szybko porzucił dom, lecz zamiast spełniać marzenia o malarstwie szkolił się- zgodnie z życzeniem ojca, by nie był to rysunek- na marynarza. Każdą wolną chwilę na morzu poświęcał jednak szkicowaniu. Malarstwa uczył się sam, w końcu też okrzyknięto go królem impresjonistów i ich duchowym przywódcą, mimo że nie wziął udziału w żadnej z ośmiu wystaw tych malarzy. Przez ostatnie lata życia cierpiał z powodu powikłań syfilisu. Niedowład kończyn doprowadził do gangreny lewej stopy. Manet zmarł wkrótce po amputacji nogi, w kwietniu 1883 roku.