Promocja

zobacz wszystkie

Paul Cezanne
Malarz pochodzący z Aix-en-Provence, którego twórczość stanowi pomost pomiędzy impresjonizmem i kubizmem.

We wczesnym okresie twórczości pozostawał pod wpływem malarstwa barokowego i romantycznego. Brał udział w wystawach impresjonistów. Później jednak zakwestionował dotychczasowe sposoby ukazywania przestrzeni. Zrezygnował z perspektywy linearnej na rzecz ujmowania perspektywy z różnych punktów widzenia, kierunek takiego myślenia o sztuce znalazł następnie wyraz w kubizmie. W obrazach Cézanne'a kształt przedmiotów zbliżał się do form geometrycznych.
„Dla malarza prawdziwe są tylko kolory. Obraz zrazu nie przedstawia, nie powinien przedstawiać niczego prócz koloru. (…) Nie należy reprodukować natury, lecz ją wyrażać (…) przez kształtujące odpowiedniki kolorów. Istnieje tylko jedna droga do oddania i przetłumaczenia wszystkiego i koloru (…) on tylko daje przedmiotom życie.” Który z artystów głosił takie poglądy na temat malarstwa? Chodzi o Paul’a Cezanne, którego twórczość stanowi pomost między impresjonizmem a kubizmem. Być może w świetle takiego przekonania odbiór jego prac okaże się jeszcze ciekawszy i bardziej ukierunkowany na to, co dla artysty było w jego twórczości najważniejsze.

Duży wpływ na twórczość Cézanne'a wywarło spotkanie z Pissarrem. Pod jego wpływem Cézanne rozjaśnił koloryt swoich obrazów i nadał im lekkość. Zrezygnował też z używania grubych szpachli, nanosząc plamy barwne subtelnymi pociągnięciami pędzla.
Malarstwo Paula Cezanne’a jest dość znane, jednak jak się okazuje nie na tyle, by nie móc kupić jego obrazu za…sto funtów. Taka historia przydarzyła się pewnemu Brytyjczykowi, który w podrzędnym sklepie z antykami zakupił dzieło głównie dlatego, że bardzo spodobała mu się jego rama. Obraz przeleżał lata na strychu, aż podczas porządków właściciel dostrzegł w rogu podpis znanego malarza. Kiedy zaniósł obraz do ekspertów potwierdzili przypuszczenie: Brytyjczyk wszedł w posiadanie obrazu wartego wiele milionów funtów płacąc zaledwie sto.